Iechyd gogledd Cymru: 'Gall cleifion fod yn hyderus'

  • Cyhoeddwyd
Glan Clwyd

Gall cleifion yng ngogledd Cymru fod yn "gwbl hyderus" eu bod yn cael y gofal y maen nhw'n ei haeddu, yn ôl y Prif Weinidog.

Fe wnaeth Carwyn Jones ei sylwadau wrth ymweld ag Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ble gyhoeddodd £1.4m i wella gwasanaethau gofal brys i fabanod newydd anedig.

Ddydd Iau, dywedodd y llywodraeth y byddai Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn aros dan fesurau arbennig am ddwy flynedd.

Ond dywedodd Mr Jones nad oes unrhyw broblem gyda safonau na diogelwch yn yr ardal.

Pan ofynnwyd pa mor hyderus y gall gleifion deimlo, dywedodd Mr Jones: "Yn gwbl hyderus. Ond roedd angen i ni fod yn hyderus bod y bwrdd yn symud i'r cyfeiriad cywir. Doedden ni ddim.

"Dyna pam cafodd y bwrdd ei rhoi dan fesurau arbennig. Dyna pam bod gyda ni'r lefel gywir o gefnogaeth yma. Mae 'na benderfyniad yma i fynd a'r bwrdd i'r cyfeiriad cywir.

"Does dim awgrym bod problem gyda diogelwch. Does dim awgrym bod problem gyda safon y driniaeth."

Fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones gyhoeddi'r cyllid i Ganolfan Gofal Frys Newydd Anedig Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae'r llywodraeth yn disgwyl i'r safle agor yn 2018.

Ychwanegodd Carwyn Jones: "Rydyn ni eisiau cynnig y safonau gorau posib o ofal a chanlyniadau clinigol i famau a babanod ar draws gogledd Cymru."

Wedi'r cyhoeddiad, mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r llywodraeth am oedi wrth sefydlu'r ganolfan newydd.

Dywedodd llefarydd iechyd y blaid, Darren Millar AC: "Mae hi bron yn 18 mis ers i'r ganolfan gael ei chyhoeddi a dydyn ni ddim yn nes at ddatblygu cynllun busnes.

"Bydd cymunedau yn cwestiynu pam bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn llusgo eu traed am gyfnod mor hir."