165 o swyddi i'w colli ar safle Wylfa ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
WylfaFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd 165 o swyddi yn cael eu colli ar safle Wylfa

Bydd hyd at 165 o swyddi yn cael eu colli ar safle niwclear Wylfa ar Ynys Môn wrth i'r orsaf roi'r gorau i gynhyrchu ynni.

Dywedodd y perchnogion, Magnox, bod y gweithlu yn cael ei gwtogi i 357 o 522 a thua 25 o weithwyr asiantaeth erbyn mis Mai.

Ni fydd unrhyw drydan yn cael ei gynhyrchu yn atomfa Magnox o fis Rhagfyr ymlaen - sy'n golygu bydd y nifer sy'n gweithio yno'n gostwng yn sylweddol erbyn mis Mai flwyddyn nesaf.

Yn gynharach eleni, fe ddywedodd y cwmni y byddai 1,600 o swyddi'n cael eu colli ar 12 safle o 2016.

Y bwriad yw y bydd yr orsaf niwclear newydd ar Ynys Môn, Wylfa Newydd, yn cyflogi dros fil o bobol unwaith y bydd yn dechrau cynhyrchu ynni yn hanner cyntaf 2020.

Mewn datganiad dywedodd y cwmni "dyw hyn ddim yn annisgwyl ac rydym wedi ymgynghori'n llawn gyda'r staff a'r undebau am y newidiadau".

Ychwanegodd: "Byddwn ni`n ceisio sicrhau diswyddiadau gwirfoddol lle bynnag posib, fel i ni wedi gwneud mewn gorsafoedd Magnox eraill."