Bysys Padarn: Dyn yn cyfadde cadw cyfrifion ffug

  • Cyhoeddwyd
Padarn

Mae cyn-weithiwr gyda chwmni bysys yn Llanberis wedi cyfadde cadw cyfrifon ffug a achosodd i Gyngor Gwynedd golli arian.

Mae'n dilyn ymchwiliad i fusnes Bws Padarn yn Llanberis.

Fe gollodd 84 o bobol eu swyddi wrth i'r cwmni ddirwyn i ben ym mis Mai 2014.

Cafodd Darren Price, 45 oed o Lanrug ger Caernarfon, ei ryddhau ar fechnïaeth cyn cael ei ddedfrydu.

Mae disgwyl i ail ddyn wynebu achos llys yn ymwneud â thwyll honedig gwerth cannoedd o filoedd o bunnau.