Gwrthdrawiad: Teithiwr wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae teithiwr mewn car wedi marw wedi gwrthdrawiad yn Ynysowen, Merthyr Tudful yn oriau mân bore Sadwrn.

Roedd car Renault Laguna du yn teithio ar hyd yr A4054 i gyfeiriad Merthyr Tudful tua 02.40 pan darodd yn erbyn nifer o geir wedi eu parcio ger cyffordd.

Fe gafodd y gyrrwr ac un teithiwr eu cludo i Ysbyty'r Tywysog Charles yn y dref gydag anafiadau difrifol, a bu farw teithiwr arall.

Bu'r ffordd ynghau am bump awr wedi'r digwyddiad.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth, ac yn gofyn i unrhywun all helpu, gysylltu drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod 1500394052.