Ffoaduriaid: David Cameron 'yn gybyddlyd'

  • Cyhoeddwyd
dr barry morgan

Mae Archesgob Cymru wedi beirniadu Prif Weinidog y DU am beidio gwneud digon i helpu ffoaduriaid sy'n cyrraedd Ewrop.

Fe ddywedodd Dr Barry Morgan wrth BBC Cymru fod cynnig David Cameron i dderbyn 20,000 o ffoaduriaid dros gyfnod o bum mlynedd yn "gybyddlyd".

"Yn bendant, dw i'n meddwl y dylen ni fod yn fwy croesawgar nag y mae'n ymddangos ar hyn o bryd. Mae'r Prif Weinidog yn trafod 20,000 mewn pum mlynedd.

"Pan 'dy chi'n ystyried fod pedair miliwn o bobl wedi dianc o Syria ers 2011 a 600,000 eleni; mae'r Almaen yn cymryd miliwn a gwledydd eraill yn cymryd mwy - mae'n ymddangos yn gybyddlyd."

'Artaith ac erledigaeth'

Fodd bynnag, wnaeth Dr Morgan ddim ymhelaethu ar nifer y ffoaduriaid yr hoffai eu croesawu i'r DU:

"'Dy ni'n canolbwyntio gormod ar rifau. Mae'n rhaid i ni ofyn i ni'n hunain - oddi wrth be' mae'r bobl yma'n dianc?

"Mae'n nhw'n dianc rhag artaith, erledigaeth, mae nhw wedi eu bomio o'u cartrefi. Oni fyddech chi'n dianc rhag hynny?

"Felly, gan mai dyma'r argyfwng dyngarol mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd, mae'n ymddangos i mi ei bod hi'n ddyletswydd ar Brydain - gwlad gymharol gyfoethog a chyfforddus - i gynnig rhagor o gymorth."

'Cynnig cartref'

Fe ddywedodd yr Aelod Cynulliad Ceidwadol, Nick Ramsay - sy'n siarad ar ran y blaid yng Nghymru ar faterion Ewropeaidd - fod y Prif Weinidog yn haeddu cefnogaeth am ei gynlluniau:

"I'r 20,000 yma, mae'r polisi'n bwysig iawn, ac yn cynnig cartref a diogelwch iddyn nhw.

"Mae'n wir nad ydym ni wedi gweld problem ar y raddfa hon o'r blaen ym Mhrydain, ond dyw hynny ddim yn golygu y gallwn ni agor y drysau a derbyn nifer diddiwedd o bobl.

"Fe fyddai hynny'n annerbyniol i'r bobl sy'n byw yma'n barod, ac yn annheg i'r ffoaduriaid yn hirdymor."