Trafod cyfansoddiad 'ar draul' etholwyr Cymru

  • Cyhoeddwyd
Stephen Crabb

Mae trafod y cyfansoddiad yn ddi-ben-draw yn dod ar draul pryderon bob dydd yr etholwyr yng Nghymru, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Wrth gael ei holi am fesur drafft Cymru dywedodd Stephen Crabb na fyddai mwy o ddeddfwriaeth yn ymwneud a datganoli yng Nghymru yn ystod y senedd bresennol.

Yn ôl Mr Crabb mi fydd Mesur Cymru yn cynnig eglurder ynglŷn â datganoli, wedi i ddwy ddeddf yn y gorffennol fethu a gwneud hynny.

"Dwi'n meddwl wrth edrych yn ôl y gallwch chi feddwl eu bod nhw wedi eu drafftio i gyd fynd â sefyllfa pan fo Prif Weinidog Llafur yng Nghymru ac Ysgrifennydd Cymru o'r Blaid Lafur," meddai.

"Mae'r trefniadau ynglŷn â datganoli wedi bod yn aneglur ac amwys ac mae deddfwriaeth datganoli yn dawedog ar nifer o agweddau o bolisi."

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Llywodraeth Prydain gynlluniau fyddai'n ychwanegu at gyfrifoldebau'r Cynulliad.

Mae'r mesur yn cynnwys:

  • Model cadw pwerau, fel bod pobl Cymru'n gwybod yn union pa bwerau sydd gan y Cynulliad;
  • Pwerau newydd i'r Cynulliad ym meysydd ynni, trafnidiaeth, llywodraeth leol ac etholiadau'r Cynulliad;
  • Rhoi'r hawl i'r Cynulliad newid ei enw.

Yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones mi fydd mesur drafft Cymru yn "cynnau fflam cenedlaetholdeb" am ei fod yn "rhoi feto i weinidogion Lloegr ar ddeddfau Cymru".