Andrew RT Davies yn annog George Osborne i wrando

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi annog George Osborne i ddiwygio ei gynlluniau dros gredydau treth.

Er bod Andrew RT Davies yn cefnogi egwyddorion y toriadau, mae'n mynnu bod angen eu gwneud yn arafach.

Os nad yw'r newidiadau yn dod i rym dros amser, mae gormod o deuluoedd am wynebu "taro wal frics", ychwanegodd.

Daw sylwadau Andrew RT Davies cyn pleidlais dyngedfennol yn Nhŷ'r Arglwyddi ar y polisi.

Yn ôl gwrthwynebwyr, fe all miliynau o deuluoedd o incwm isel fod mwy na £1,000 y flwyddyn yn dlotach o fis Ebrill.

Ond mae'r Trysorlys yn dadlau wrth ystyried newidiadau eraill, fel cyflwyno cyflog byw newydd, y bydd y mwyafrif o deuluoedd yn elwa.

"Mae diwygio'r system fudd-daliadau yn hynod o bwysig, ond mae'n rhaid i hynny gael ei weithredu'n gywir," meddai Andrew RT Davies.

"Mae'r egwyddor yn iawn ac rwy'n cytuno gyda gweledigaeth tymor hir y Canghellor - ond rwy'n ei annog i wrando ar yr holl safbwyntiau gwahanol ac addasu ei gynlluniau i gredydau treth.

"Os nad yw'r newidiadau yma'n cael eu gwneud dros amser, fe fydd gormod o deuluoedd yn wynebu taro wal frics."