Miloedd o bysgod wedi marw mewn afon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, CNC

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio wedi i filoedd o bysgod gael eu darganfod yn farw mewn afon.

Cafodd hyd at 3,000 o bysgod eu darganfod yn farw ar hyd milltir o afon Nant Mawr rhwng Rhuthun a Dinbych.

Roedd y pysgod yn cynnwys eogiaid, brithyllod brown a brithyllod môr, llysywod a chrethyll.

Mae'n debyg bod y marwolaethau wedi digwydd wedi i lif yr afon gael ei rwystro ond mae disgwyl y bydd y llif yn ôl i'w lefel naturiol yn fuan iawn.

Mae Nant Mawr yn rhan o afon Clywedog sy'n llifo i Afon Clwyd.

Rhybuddio

Mae swyddogion wedi rhybuddio y gallai gweddillion y pysgod gael eu cludo i lawr yr afon wrth i lefel y dŵr gynyddu eto.

Yn ôl y swyddogion, mae'n debyg fod y pysgod wedi marw ers diwrnodau ac mae'r cyhoedd wedi eu rhybuddio i beidio â'u cyffwrdd.

Dywedodd Emyr Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Mae pysgod fel eogiaid a brithyllod yn rhan bwysig o ecoleg ein hafonydd a'n heconomi.

"Rydym yn ymchwilio i'r hyn oedd yn gyfrifol am rwystro llif yr afon ac yn ystyried camau gorfodol yn erbyn unrhyw un sy'n gyfrifol am hyn".