Ysgol breifat yn Ninbych am gyflogi 150 o bobl erbyn 2018

  • Cyhoeddwyd
Coleg Myddelton

Mae ysgol breifat newydd yn y gogledd wedi dweud eu bod yn bwriadu cyflogi 150 o bobl a dysgu 450 o ddisgyblion o fewn tair blynedd.

Fe fydd Coleg Myddelton yn Ninbych yn agor yn hen adeilad Ysgol Howells ar ôl i'r hen berchnogion fynd yn fethdalwyr yn 2013.

Bydd y coleg yn agor fis Medi nesaf gyda'r gobaith o ddysgu 150 o ddisgyblion a recriwtio 50 o staff ar y dechrau.

Cwmni Myddelton Education Investment fydd yn rhedeg yr ysgol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Hugh Evans: "Bydd presenoldeb Coleg Myddelton yn Ninbych yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi leol fel cyflogwr, gyda chyfleoedd i bobl leol yn ardal Dinbych i ymgeisio am swyddi o ansawdd."

Mae prifathro'r ysgol Andy Howard, sydd newydd ei benodi, wedi dweud bod Dinbych yn "lleoliad gwych".