Lluniau rhywiol: Carcharu gwerthwr tai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Abertawe

Mae gwerthwr tai wedi ei garcharu am 18 wythnos wedi iddo gyhoeddi lluniau rhywiol o fenyw ar y we.

Clywodd Llys Ynadon Abertawe fod Ashleigh Hayward, 26 oed o Glydach ger Abertawe, wedi lawrlwytho dwsinau o luniau ohoni er mwyn ei sarhau.

Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o gyhoeddi lluniau preifat a rhywiol gyda'r bwriad o achosi gofid.

Cafodd orchymyn atal am ddwy flynedd.

Dywedodd Craig Harding ar ran yr amddiffyn nad oedd ei gleient wedi troseddu o'r blaen.

'Effaith barhaol'

"Mae'n derbyn beth yw effaith yr hyn wnaeth e ar y fenyw, effaith barhaol ac arwyddocaol.

"Ac mae'n teimlo cywilydd oherwydd ei ymddygiad ... yn llawn edifeirwch."

Clywodd y llys fod y drosedd mor ddifrifol fel bod angen carcharu'r diffynnydd.

Dywedodd Ros Evans, cadeirydd y fainc: "Roedd hon yn weithred fwriadol a'r nod oedd defnyddio technoleg fodern i achosi'r gofid mwya."

"Er nad oeddech wedi troseddu o'r blaen, nid yw hyn yn lleihau'r effaith ar y fenyw a'i theulu."