Crwner yn pryderu am ddiogelwch ffyrdd Dolgellau

  • Cyhoeddwyd
Protestwyr
Disgrifiad o’r llun,
Mae protestwyr wedi tynnu sylw at beryglon y gyffordd yn y gorffennol

Mae crwner wedi mynegi ei bryderon am ddiogelwch cyffordd ar yr A470 ger Dolgellau lle cafodd dau berson eu lladd yn 2014.

Mae'r Uwch Grwner Dewi Pritchard Jones yn bwriadu cysylltu â'r llywodraeth i sôn am beryglon cyffordd yr A470 a'r A494 ar Ffordd y Bala.

Cafodd dyn 83 blwydd oed a dyn ar feic modur eu lladd yno yn 2014, ac roedd pedwar gwrthdrawiad arall yn yr un man y flwyddyn honno.

Dywedodd y crwner y byddai'n well ganddo weld sawl cylchfan yn y safle yn lle'r cyffyrdd "T" sydd yno ar y funud.

Ers y digwyddiadau, mae goleuadau traffig wedi eu gosod, ac mae'r awdurdodau'n gobeithio adeiladu cylchfan erbyn cychwyn 2017.

Digwyddodd y gwrthdrawiadau yn fuan wedi newid system draffig y gyffordd. Cafodd rhannau o'r ffordd ddeuol eu troi yn ffordd un lôn ac fe gafodd arwyddion "Ildiwch" eu gosod yno.

Cafodd John David Roach, 83 blwydd oed o Fanceinion, ei ladd mewn gwrthdrawiad â lori ludw ar 23 Mai 2014.

Ar 5 Gorffennaf 2014 cafodd y beiciwr modur Kevin John Haddock, oedd yn 56 ac o Birmingham, ei daro yn yr un safle. Cafodd ei gludo i Ysbyty Bronglais, lle buodd farw.

Ffynhonnell y llun, Louise Hughes

Roedd y crwner wedi dweud yn wreiddiol yng nghwêst y dynion ddydd Mawrth nad oedd o am apelio am welliannau i'r gyffordd oherwydd nad oedd ganddo awdurdod i wneud hynny, ond fe wnaeth teuluoedd y bobl gafodd eu lladd ddwyn perswâd arno.

Yn y cwêst, dywedodd arbenigwr ffyrdd, Alexandra Luck, ei bod yn synnu nad oedd yr awdurdodau wedi gosod goleuadau ffyrdd cyn i'r gwrthdrawiadau ddigwydd.

Dywedodd Sarah Sutherland ar ran teulu Mr Haddock: "Hoffai'r teulu i chi [y crwner] dynnu sylw y Cynulliad at beryglon y gyffordd. Rwy'n sicr na fydd Llywodraeth Cymru yn anwybyddu eich barn."