Cwmni yn ehangu perchnogaeth papurau

papur Image copyright Arall

Mae'r cwmni sydd yn gyfrifol am gyhoeddi'r Western Mail wedi prynu'r cwmni sy'n cyhoeddi'r South Wales Evening Post.

Fe wnaeth Trinity Mirror brynu cwmni Local World am £187.4m, gan greu'r grŵp cyhoeddi rhanbarthol mwyaf yn y DU gyda 180 o deitlau.

Mae'r cytundeb yn golygu mai Trinity Mirror sydd nawr yn berchen ar bapurau'r Llanelli Star a'r Carmarthen Journal.

Mae Trinity Mirror yn cyhoeddi papurau'r Wales on Sunday, y South Wales Echo a'r Daily Post yn barod.

Prif gyhoeddiad y cwmni ydi'r Daily Mirror ac roedd Trinity Mirror yn berchen ar 20% o Local World yn barod.

Dywedodd prif weithredwr Trinity Mirror Simon Fox y byddai prynu Local World yn rhoi "rhwydwaith digidol o ddefnyddwyr unigryw o 120m yn fisol" i Trinity Mirror.