TGAU Mathemateg: Ysgolion Cymraeg 'dan anfantais'

Gan Arwyn Jones
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, WJEC/CBAC
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw rhai o'r llawlyfrau ar gael yn y Gymraeg hyd yma

Fe fydd disgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg "dan anfantais enfawr" gan nad oes gwerslyfrau Cymraeg ar gael ar gyfer y cwrs TGAU mathemateg newydd ddechreuodd fis diwethaf.

Dyna mae'r corff sy'n cynrychioli ysgolion Cymraeg yn ei honni.

Yn ôl CYDAG mae gwerslyfrau eisoes ar gael yn Saesneg, ond fydd y fersiwn Cymraeg ddim ar gael nes mis Mai y flwyddyn nesaf.

Mewn llythyr at y prif weinidog a'r gwenidog addysg ddaeth i law rhaglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru, mae CYDAG hefyd yn mynnu bod y sefyllfa "yn gwbl anfoddhaol".

Yn ôl cyhoeddwyr y llyfr, Hodders, mae nhw'n gorfod aros am gyfieithaid gan y bwrdd arholi, CBAC, a gweithio i'w hamserlen nhw.

'Problemau ymarferol'

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cydnabod bod problem ynglŷn ag adnoddau cyfrwng Cymraeg.

Ychwanegodd llefarydd bod CBAC wedi derbyn arian ers 2009 i reoli cyfieithu adnoddau o'r fath ac mai nhw sy'n gyfrifol am yr amserlen.

Dywedodd Rebecca Williams o undeb athrawon UCAC: "Mae'n achosi problemau ymarferol i athrawon er mwyn osgoi anfantais i'r disgyblion.

"Mae llawer ohonyn nhw'n mynd ati i addasu'r deunydd, cyfieithu'r deunydd a dyblygu'r deunydd i'w rhoi i'r disgyblion fel bod yna ddim anfantais i'r disgyblion, ond mae hynny wedyn wrth gwrs yn golygu gwaith mawr ychwanegol i'r athrawon.

"Mae'n waith diangen mewn gwirionedd, ond yn waith sy'n llyncu llawer o amser a mynd â nhw bant o'u priod waith."

Ymateb CBAC

Yn ymateb i'r pryderon, dywedodd llefarydd ar ran CBAC: "Mae adnoddau addysgol sydd angen cefnogaeth trwy arian cyhoeddus fel arfer yn cael eu canfod trwy broses flaenoriaethu sy'n cael ei harwain gan Lywodraeth Cymru.

"Fe wnaeth y gwerslyfrau TGAU Mathemateg ymddangos yn anarferol o hwyr yn y broses honno ac rydym felly wrthi yn gwneud ein gorau i brysuro'r gwaith cyfieithu a golygu."

Ychwanegodd: "Yn sgil y profiad hwn, rydym yn ceisio trafodaeth frys gyda'n partneriaid cyllido ar gyfer y gwaith hwn, Llywodraeth Cymru a'r awdurdodau lleol, yng nghyd-destun yr angen am adnoddau addysgol ar gyfer y nifer sylweddol o gyrsiau TGAU a TAG sy'n cael eu diwygio ar gyfer Medi 2016."