Patagonia: 'Cerddoriaeth yn cadw'r iaith'

Gan Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Catrin Finch a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn teithio yn Ne America

Cerddoriaeth sy'n helpu i gadw'r iaith Gymraeg yn fyw ym Mhatagonia, yn ôl y delynores Catrin Finch.

Mae hi wedi bod ym Mhatagonia yn yr Ariannin gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i nodi 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa Gymraeg.

Mae Ysgol yr Hendre, yr ysgol ddwyieithog yn Nhrelew, wedi cynnal gweithdai a pherfformiadau gan Catrin Finch a chwaraewyr y gerddorfa fel rhan o wythnos o weithgareddau yn yr ardal.

"Rwy'n credu bod y gerddoriaeth yn cadw'r iaith yn fyw," meddai Catrin Finch ar ôl ymweld â'r ysgol.

"Yn amlwg rwy wedi byw yng Nghymru fy holl fywyd, ac er i chi glywed am Batagonia, mae'n anodd credu bod pobl wir yn siarad Cymraeg yma."

'Rhyfeddol'

Dywedodd ei bod yn "anhygoel" i ymweld ag ysgol lle "bod y plant i gyd yn siarad Cymraeg, ac maen nhw'n gwybod y caneuon ry' ni wedi bod yn canu iddynt. Maen nhw bron yn eu gwybod yn well nag y'n ni yn ei wneud!"

"Mae'n brofiad anhygoel. Pan fyddwch yn edrych allan o'r ffenestr ar y paith, mae'r hyn yr ydych yn gweld mor wahanol i'r hyn a welwn yng Nghymru, ac eto mae 'na ddarn bach o'r wlad yma sy'n siarad Cymraeg. Mae'n rhyfeddol.

"Rwy'n credu taw'r gerddoriaeth sy'n cadw'r iaith yn fyw. Mae'r plant wedi dysgu caneuon yn yr ysgol, ond hefyd gan eu rhieni.

"Mae pawb yn gwybod y geiriau, mae pawb yn gwybod y caneuon, a dyna beth sy'n cadw'r iaith yn fyw fan hyn. Mae gan gerddoriaeth y gallu i wneud hynny."

Teithio'r Wladfa

Yn ogystal â'r gweithdai a pherfformiadau i ysgolion, mae aelodau o'r gerddorfa hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chorau cymunedol a cherddorfeydd amatur.

Mae perfformiadau'r wythnos yn cynnwys Noson Lawen ym mhentref Gaiman, a chyngerdd gala mewn hen warws gwlân yn ninas Trelew.

Wedi wythnos ym Mhatagonia, fe fydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn parhau a'u taith gyntaf erioed i Dde America gyda pherfformiadau yn Buenos Aires, Chile ac Uruguay.