Gwrthdrawiad Llandrillo-yn-Rhos: Arestio gyrrwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Mae pedwar person yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad

Mae dynes wedi'i harestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus wedi i gar daro rhwystr ffordd ger glan y môr cyn disgyn ar y creigiau islaw.

Fe gafodd tri o bobl eu hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad ar Marine Drive, Llandrillo-yn-Rhos, Sir Conwy, am tua 14:25 ddydd Mercher.

Cafodd dwy ddynes a merch yn ei harddegau - y rhai oedd yn y car Citroen C3 - eu cludo i'r ysbyty.

Mae gyrrwr y car, dynes leol 47 oed, wedi ei harestio, ac mae hi'n dal i fod yn yr ysbyty.

Fe gafodd un o'r oedolion a'r ferch eu hedfan i Ysbyty Gwynedd, tra bo'r ddynes arall wedi ei chymryd mewn ambiwlans i Ysbyty Glan Clwyd.

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio i unrhyw dystion gysylltu â'r llu ar 101.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gyrrwr y car, dynes 47 oed, ei harestio