Carcharu dyn oedd yn 'amddiffyn ei hun rhag diwedd y byd'

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Orseinon wedi ei garcharu am chwe blynedd am gadw casgliad sylweddol o arfau am ei fod yn credu bod angen amddiffyn ei hun ar gyfer diwedd y byd.

Fe brynodd Jeffrey Paul Lloyd, 37, wn pibell, cyllyll, bwa saeth a bwyell ar y we yn defnyddio arian Bitcoins i amddiffyn ei hun.

Ond roedd heddweision y Met yn Llundain yn cadw llygad ar y gwefannau yr oedd yn eu defnyddio ac fe gafodd ei arestio ym mis Mawrth.

Yn Llys y Goron Abertawe cyfaddefodd Lloyd bedwar cyhuddiad o fod ag arfau anghyfreithlon yn ei feddiant.

Dywedodd Ian Wright, ar ran yr erlyniad, fod gan Lloyd obsesiwn gyda'r syniad bod diwedd y byd yn dod.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood: "Rydych yn fygythiad i'r cyhoedd."