Achos heddlu: Dyn o Abertawe'n gwadu dweud celwydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Christopher Evans, Michael Stokes a Stephen Phillips yn gwadu'r cyhuddiadau

Mae dyn o Abertawe, honnodd fod yr heddlu wedi dwyn £30,000 o gynilion bywyd mewn cyrch ar ei dŷ, wedi gwadu ei fod yn dweud celwydd am y swm ddiflannodd.

Dywedodd Joedyn Luben wrth Lys y Goron Caerdydd fod £77,000 yn y blwch diogel ym Mhenlan.

Ond clywodd y llys fod incwm Mr Luben a'i deulu "yn gymharol isel".

Mae'r cyn heddweision Stephen Phillips, Christopher Evans a Michael Stokes yn gwadu'r cyhuddiad o ddwyn.

Yn ôl Mr Luben, roedd yr heddlu wedi anfon siec iddo i ad-dalu'r arian ddwy flynedd ar ôl y cyrch ond bod y siec honno £30,000 yn brin o'r swm gafodd ei ddwyn.

Dywedodd Vincent Coughlin QC, sy'n amddiffyn y cyn-dditectif Michael Stokes, fod dadansoddiad arbenigol o gyfrifon banc Mr Luben, ei frawd, a'i fam yn dangos nad oedd gan y teulu lawer o arian i'w gynilo.

Yn ôl Mr Cloughlin, roedd y dadansoddiad yn dangos bod eu gallu i gynilo wedi'i gyfyngu gan forgeisi ar dri adeilad.

"Roedd pethau'n dynn," meddai.

Arian 'anesboniadwy'

Gofynnodd Mr Cloughlin i Mr Luben esbonio pam bod £47,958.08 o'r arian gafodd ei roi yn ei gyfrif banc rhwng 2005 a 2010 yn "anesboniadwy".

Dywedodd Mr Luben wrth y llys na fyddai'n gallu esbonio hynny heb weld manylion ei gyfrif banc.

Ychwanegodd: "Yr heddweision sydd o flaen eu gwell yma nid fi."

Mae'r achos yn parhau.