Bethan fydd pennaeth canolfan Gymraeg yng Nghaerdydd

Yr hen lyfrgell Image copyright Mick Lobb

Mae Bethan Williams wedi cael ei phenodi'n gyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell, canolfan Gymraeg newydd yng Nghaerdydd.

Bydd y ganolfan ar yr Aes yng nghanol y brifddinas yn agor yn swyddogol ym mis Ionawr.

Bwriad y fenter yw hyrwyddo'r iaith drwy gynnig cyfleusterau a gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hi'n ymuno â'r prosiect wedi cyfnod gyda Chwaraeon Cymru fel Swyddog Digwyddiadau a Marchnata.

Image copyright Irfon Bennet

Dywedodd: "Mae hi'n fraint i gael fy mhenodi yn gyfarwyddwr a dwi'n hynod o falch o gael bod yn rhan o'r fenter arloesol.

"Mae'n adeg gyffrous i'r Gymraeg ac mae'n bwysig ein bod yn cipio'r cyfle unigryw yma i ddathlu a hyrwyddo'r iaith.

'Dathlu'

"Bydd Yr Hen Lyfrgell yn perthyn i holl bobl Caerdydd ac mae'n bwysig ein bod ni'n denu cymaint ohonyn nhw â phosib drwy'r drysau i brofi'r Gymraeg".

Menter Caerdydd sy'n arwain y prosiect aml-bartneriaeth.

Dywedodd prif weithredwr y fenter, Siân Lewis: "Bydd Yr Hen Lyfrgell yn atyniad unigryw yng nghanol y brifddinas gyda'r iaith Gymraeg yn fodd o ddathlu popeth sy'n wych am Gymru a'i phrifddinas."