200 mewn protest am gynllun i gau pont yn y Bermo

Cyhoeddwyd

Daeth dros 200 o gerddwyr a seiclwyr at ei gilydd ddydd Sadwrn i alw ar Gyngor Gwynedd i beidio a chau lôn i gerddwyr a beicwyr ar bont ger Y Bermo.

Cafodd y "diwrnod o weithredu" ei drefnu gan yr ymgyrchwyr sy'n dweud bod y lôn o bwysigrwydd mawr, a'i bod wedi bod yno ers 150 o flynyddoedd.

Mae Cyngor Gwynedd yn talu £30,800 y flwyddyn i Network Rail, perchnogion y bont, i'w chynnal a chadw er mwyn caniatáu pobl i'w defnyddio hi.

Ond mae'r cyngor yn ymgynghori ar y posiblrwydd o roi'r gorau i'w ariannu, fel un o nifer syniadau sy dan ystyriaeth er mwyn arbed arian.

Mae dros 40,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar y cyngor i gadw'r bont ar agor, gyda llawer o drigolion a busnesau'r dref yn dadlau y byddai economi'r ardal yn diodde'n ddifrifol petai'r bont yn cau.