Gwrthdrawiad angheuol: Apelio am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth wedi gwrthdrawiad rhwng dau gar ym Mhowys brynhawn dydd Mercher, 28 Hydref.

Mae un wraig bellach wedi marw wedi'r ddamwain ddigwyddodd am 17:25 ar ffordd yr A44 ger pentref Walton i'r de o Lanandras.

Roedd un car - Citroen C5 - yn cael ei yrru gan ddyn 80 oed o ardal Stratford-Upon-Avon, a'r llall - Jaguar X-Type - yn cael ei yrru gan ddyn 81 oed o Landrindod.

Aed a'r ddau ddyn i ysbyty yn Henffordd, ond cafodd gyrrwr y Citroen ei symud i ysbyty'r Dywysoges Elizabeth yn Birmingham yn ddiweddarach.

Cafodd menyw oedd yn teithio yn y Jaguar anafiadau difrifol, a chafodd ei chludo i'r un ysbyty yn Birmingham, lle bu farw brynhawn dydd Gwener.

Mae'r teulu agosaf a'r crwner wedi cael gwybod am y ddamwain.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu ag uned blismona ffyrdd Heddlu Dyfed Powys yn Aberhonddu, drwy ffonio 101.