Dyfroedd ymdrochi Cymru'n cwrdd â safonau Ewropeaidd

  • Cyhoeddwyd
BBCFfynhonnell y llun, Andrew Burton
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Barafundle

Mae dyfroedd ymdrochi Cymru wedi cwrdd â safonau newydd llymach yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd system newydd o brofi dŵr nofio ei gyflwyno yn 2015, gyda'r nod o wella ansawdd dyfroedd ar hyd a lled yr Undeb Ewropeaidd.

Llwyddodd 82 o 102 o ddyfroedd ymdrochi Cymru i gwrdd a'r safon uchaf o ansawdd rhagorol, gydag 16 yn cael eu hystyried yn "dda" a phedwar yn cwrdd a'r safon digonol. Does yr un o ddyfroedd Cymru'n cael ei ystyried i fod o ansawdd gwael.

'Angen cynnal y safonau'

Wrth groesawu'r canlyniadau, dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant:

"Ein harfordir hardd ni yw un o'r prif atyniadau i filiynau o dwristiaid bob blwyddyn. Drwy gyrraedd y targedau llym hyn y mae'r UE wedi'u gosod, gallwn fod yn ffyddiog y bydd pawb sy'n ymweld â glan y môr yng Nghymru'n mwynhau dŵr ymdrochi o ansawdd uchel, fel y byddent yn ei ddisgwyl.

"Mae angen inni gynnal y safonau uchel hyn yn awr, fel bod pawb ohonom yn cael parhau i fwynhau holl fanteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ein dŵr ymdrochi."

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cydgasglu'r ystadegau am ein dyfroedd ymdrochi; maen nhw'n cymryd samplau yn rheolaidd drwy gydol y tymor ymdrochi (o 15 Mai i 30 Medi) ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwirio'r wybodaeth wedyn.

Ar hyn o bryd mae 102 o ddyfroedd ymdrochi wedi'u cofnodi yng Nghymru.

Traethau yw 101 ohonynt ac mae un yn llyn, sef Llyn Padarn, Gwynedd.

Disgrifiad o’r llun,
Llyn Padarn

'Newyddion gwych'

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae'n newyddion gwych bod dyfroedd ymdrochi Cymru wedi pasio'r profion ansawdd eleni. Er gwaethaf safonau llym newydd yr UE, mae tri chwarter ein dyfroedd ymdrochi o safon rhagorol yr haf hwn.

"Bydd ein dyfroedd ymdrochi glân, ein harfordir a'n hamgylchedd naturiol yn parhau i gynnig manteision lu i bobl Cymru ac i ymwelwyr. I lawer o deuluoedd, gwyliau ger y môr neu ddiwrnod ar y traeth yw eu hoff weithgaredd felly mae'r llwyddiant hwn yn newyddion gwych i drigolion, amgylchedd ac economi ein gwlad.

"Ein sialens ni rwan yw cynnal y safon uchel hon, a byddwn yn dal ati i weithio'n galed i ddiogelu a gwella ein hadnoddau naturiol a sicrhau bod ansawdd ein dyfroedd yn aros yn uchel."