Bron 80% o fenywod Cymru'n cael prawf canser ceg y groth

Cyhoeddwyd

Mae bron i wyth o bob 10 menyw yng Nghymru wedi cael ei sgrinio am ganser ceg y groth o leia unwaith o fewn y pum mlynedd ddiwetha, yn ôl adroddiad.

Dangosodd adroddiad 2014-15 Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 78% o fenywod rhwng 25 a 64 wedi eu profi, sy'n gynnydd o 3% ers y llynedd.

Cafodd bron i chwarter y menywod eu canlyniadau o fewn pedair wythnos.

Mae menywod yn cael eu gwahodd i gael eu profi am gelloedd abnormal o 25 oed ymlaen.

Dywedodd Rachel Jones, pennaeth sgrinio ceg y groth yng Nghymru: "Mae'r ffigyrau positif yn yr adroddiad blynyddol yn gyson drwy Gymru, gyda chanran y menywod sydd wedi ei sgrinio yn uwch na 76% ym mhob un o'r byrddau iechyd."