Ateb y Galw: Alun Tan Lan

  • Cyhoeddwyd
alun

Y canwr Alun Tan Lan sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Dyl Mei.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mynd i'r ysgol feithrin yn Llangernyw a bwyta toes.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Alla i wir ddim meddwl am neb, dwi'n cael trafferth cofio ddoe.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Dwi'n rhoi fy nhroed ynddi reit aml, felly does 'na yr un digwyddiad yn sefyll allan.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Alla i wir ddeud dwi ddim yn cofio.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Anghofus a di-drefn.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Cadair Ifan Goch gyda'r teulu.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Chwarae yn Y Gresham gyda Y Niwl a Gruff Rhys.

Disgrifiad o’r llun,
Alun gyda aelodau eraill Y Niwl

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Anghofus, di-drefn, positif.

Beth yw dy hoff lyfr?

'A Fine Balance' gan Rohinton Mistry neu 'William Jones' gan T Rowland Hughes.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Crysau T.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Small Time Crooks', Woody Allen.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fydda'n chwarae dy ran di?

Dim syniad! Alla i ddim meddwl bysa ffilm o fy mywyd i'n ddiddorol o gwbl!

Dy hoff albwm?

Amhosib dewis un, er ma albwm Andy Irvine a Paul Brady fyny yno, 'Nashville Skyline' - Bob Dylan, 'Camino - Oliver Schroer.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn?

Prif gwrs, neu'r cwrs cyntaf.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Alla i ddim meddwl am neb y byddwn yn dyheu i fod! Allai ddim ond dyheu i fod yn fi fy hun

Disgrifiad o’r llun,
"Pam fyswn i ishio bod yn rhywun arall?"

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Gethin Evans