Cyfarfod i drafod cynlluniau pwll nofio Cei Connah

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Bydd cyfarfod cyhoeddus yng Nghei Connah nos Fawrth i bobl gael clywed cynlluniau Nofio Clwyd, Nofio Cymru a chlwb nofio Cei Connah i gymryd rheolaeth o bwll nofio'r dref.

Byddai'r cynllun yn dibynnu ar gyfraniad ariannol gan y cyngor sir a chyngor y dref.

Mae'r cynllun yn gofyn am £65,000 gan Gyngor Sir y Fflint a £15,000 gan Gyngor Tref Cei Connah yn ei flwyddyn gyntaf dan reolaeth y grŵp.

Ond mae'r grŵp yn awyddus i gymryd rheolaeth o'r pwll o fis Ebrill nesaf ymlaen er mwyn sicrhau ei fod o'n parhau ar agor.

Dywedodd Simon Morgan o grŵp gweithredol Pwll Nofio Cei Connah: "Ry'n ni'n meddwl bod hwn yn gynllun realistig sy'n sicrhau dyfodol i'r pwll nofio.

"Mae grwpiau allweddol wedi gweithio'n galed ar y datrysiad yma ac ry'n ni'n falch iawn gyda'r gefnogaeth ry'n ni wedi'i dderbyn gan y ddau gyngor."