Cwmni tecawê: 280 o swyddi newydd yng Nghwmbrân

  • Cyhoeddwyd
Allweddell
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cwmni newydd yn sefydlu gwasanaeth archebu bwyd ar-lein

Bydd 280 o swyddi'n cael eu creu yng Nghwmbrân gan fenter wedi'i chefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Bydd gwasanaeth archebu tecawê ar-lein Kukd.com yn cael ei sefydlu yn y dref wedi i'r cwmni dderbyn pecyn cyllid busnes.

Cant o swyddi fydd yn cael eu creu i gychwyn, gyda 180 arall dros gyfnod o dair blynedd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Bydd y fenter newydd yn creu nifer sylweddol o swyddi amrywiol, gan gynnig swyddi a chyfleoedd am yrfa i gannoedd o bobl."