Datgelu llwybr Rali Cymru GB yn y gogledd a'r canolbarth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @tWorld
Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i'r rali gyfrannu £10m i'r economi

Mae llwybr Rali Cymru GB o amgylch y gogledd a'r canolbarth wedi'i ddatgelu.

Bydd yn y ras yn cychwyn yn Llandudno, Sir Conwy, ar 12 Tachwedd ac yn gorffen yng Nglannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint ar 15 Tachwedd.

Ar y ffordd, bydd y rali'n ymweld â phentrefi a threfi ym Mhowys, Gwynedd a Sir Ddinbych.

Y rali Gymreig yw cymal olaf Pencampwriaeth Ralïo'r Byd, a bydd 78 car yn cystadlu. Ymysg y gyrwyr eleni mae pencampwr newydd y byd, Sébastien Ogier, a'r Cymro Elfyn Evans.

Hwb economaidd

Dywed bod y ras yn dod a £10m i economi Cymru bob blwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Avril York, yr aelod dros adfywiad yng nghabinet cyngor Powys, bod gogledd a chanolbarth Cymru'n berffaith i'r digwyddiad.

"Mae'r ardal hon yn hynod addas ar gyfer ralïo gan fod gennym ni fforestydd, mynyddoedd a thirwedd anhygoel," meddai.

"Mae'r digwyddiad mawreddog hwn yn dod â llawer o fanteision i'r ardal."

Bydd y rali hefyd yn derbyn nawdd o £4.5m dros dair blynedd gan Lywodraeth Cymru.

Straeon perthnasol