Brathu clust dyn mewn ymosodiad yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Mr Jones yn gweithio ym Manceinion ond yn gwella yng nghartref y teulu ym Machynlleth ar hyn o bryd

Fe gollodd dyn 26 oed ran o'i glust mewn "ymosodiad milain" ar noson allan yng Ngheredigion dros y penwythnos.

Fe ymosodwyd ar Gwynant Jones o Fachynlleth, tra'r oedd ar noson allan gyda ffrindiau ym mar Academi yn Aberystwyth nos Sadwrn.

Nawr, mae Heddlu Dyfed Powys yn chwilio am yr un sy'n gyfrifol, oedd mewn gwisg ffansi ar y pryd.

Fe ddywedodd Mr Jones nad oedd yn adnabod yr ymosodwr, ac fe eglurodd ei fod wedi teimlo poen sydyn, cyn rhoi ei law ar ei glust a sylwi ei fod yn gwaedu.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Bronglais yn y dref, cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Treforys.

Apelio am dystion

Mae'r heddlu'n awyddus i glywed gan unrhywun â gwybodaeth.

Mewn datganiad, fe ddywedodd swyddogion eu bod nhw'n chwilio am ddyn oddeutu 20 oed, oedd mewn gwisg ffansi o bonsio oren a wig du.

Mae'n debyg ei fod gyda grŵp o ferched. Roedd un mewn ffrog wen, un arall mewn gwisg nyrs a mwgwd a'r llall mewn ffrog ddu.

Gall unrhywun â gwybodaeth am yr ymosodiad gysylltu â'r heddlu ar 101.