Yr hydref mewn lluniau // Autumn 2015 in pictures

  • Cyhoeddwyd

"Gwynt yr hydref ruai neithiwr..." meddai'r bardd Crwys. Ond mae'r tymor eleni wedi bod yn llawer mwynach na'r arfer gyda thymheredd hafaidd yn cael ei gofnodi yn Nhrawsgoed yng Ngheredigion. Dewch i weld rhai o ddelweddau'r tymor trwy lens y ffotograffydd Dewi Glyn Jones o Wynedd.

It's been a milder autumn than usual with record temperatures being noted in Ceredigion. Come and see some images of the season through the lens of Cymru Fyw's photographer Dewi Glyn Jones from Gwynedd.