Ffordd y Brenin yn Abertawe 'yn beryglus erioed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Daniel Foss ar 24 Medi 2013

Mae un o brif strydoedd Abertawe yn "beryglus" yn ôl gyrrwr bws oedd mewn gwrthdrawiad angeuol â cherddwr.

Bu farw Daniel Foss, oedd yn 37 ac yn wreiddiol o Benrhyn Gŵyr, pan gamodd o flaen bws ar Ffordd y Brenin.

Dywedodd Steven Davies wrth gwêst yn Abertawe y daeth yn agos i daro cerddwyr ar yr un stryd ar nifer o achlysuron cyn taro Mr Foss.

"Mae'r ffordd wedi bod yn beryglus erioed", meddai.

Cafodd system unffordd ei chyflwyno ar y stryd yn dilyn marwolaeth Mr Foss a marwolaeth Sarjant Louise Lucas fis Mawrth eleni.

Dywedodd Sarjant Patrick Joyce o uned ffyrdd Heddlu'r De fod lluniau CCTV yn dangos Mr Foss yn cerdded oddi ar fws ger Stryd Craddock.

Mae'r fideo'n dangos Mr Foss yn cerdded i ganol Ffordd y Brenin, gan gamu i lwybr y bws heb edrych ar y traffig oedd dod i'w gwrdd, ychwanegodd Sarjant Joyce.

'Doedd e ddim yn gyrru'n gyflym'

Dywedodd Mr Davies, oedd yn gyrru bws Edwards Coaches ar ran National Express, ei fod wedi clywed "clec fawr" a gweld "person yn syrthio i'r ffordd o flaen fy mws".

Ychwanegodd: "R'on i'n gwybod o weld y difrod i fy mws... fod y person wedi'i anafu'n ddifrifol.

"Mae'n fyw yn y cof bob dydd."

Clywodd y cwêst ddatganiad gan Michael Thomas, gweithiwr bar a roddodd gymorth cyntaf i Mr Foss wedi'r digwyddiad: "Clywais y bws yn canu'i gorn wrth nesáu at groesfan cerddwyr.

"Rwy'n credu mai damwain oedd hi a dydw i ddim yn credu y gallai'r bws fod wedi osgoi'r dyn.

"Doedd e ddim yn gyrru'n gyflym."