Beiciau modur: Teulu yn galw ar yrwyr i gymryd mwy o ofal

  • Cyhoeddwyd
Manylu

Mae teulu beiciwr modur o Ynys Môn a laddwyd y llynedd wedi galw ar yrwyr ceir a beiciau modur i gymryd mwy o ofal ar y ffyrdd.

Bu farw Ben Calveley wedi gwrthdrawiad a char ym mis Medi 2014, ac mae ei gyfnither wedi bod yn sôn am y golled wrth raglen faterion cyfoes BBC Radio Cymru, Manylu.

"Oedd o'n greadur mor gariadus ac mor glên ac yn cael ymlaen hefo pawb," meddai Nicola Roberts.

"Mae 'na gymaint o bobl o bob oedran hefo gymaint o bethau da i ddeud amdano fo - pethau doedd y teulu eu hunain ddim yn ymwybodol ohonyn nhw.

"Wrth siarad hefo'r teulu, yr unig beth maen nhw yn ei ofyn ydi bod yn ofalus, bod yn gall, cadw pellter a bod yn hynod o wyliadwrus o ran y beicwyr eu hunain a hefyd i yrwyr ceir i fod yn edrych allan amdanyn nhw a dim ond cymryd hynny o ofal fedran nhw ar y ffyrdd."

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ben Calveley wedi gwrthdrawiad a char ym mis Medi 2014

Mae'r nifer y damweiniau beiciau modur wedi cyrraedd eu lefel uchaf ers saith mlynedd.

Y llynedd, roedd cynnydd o 52% mewn damweiniau beiciau modur ar ffyrdd y gogledd. Er mwyn ceisio gostwng y nifer, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn cymryd rhan mewn ymgyrch arbennig.

Ymgyrch Darwen

Bu Manylu yn eu dilyn ar Ymgyrch Darwen wrth i'r heddlu ymweld ag un pentre' sy'n gyrchfan boblogaidd i feicwyr modur.

"'Da ni am fynd lawr i gyfeiriad Betws y Coed," meddai'r Sarjant Jason Diamond o Uned Draffig Heddlu Gogledd Cymru.

"'Da ni'n ffeindio bod lot o'r beicwyr modur yn cyfarfod yn yr ardal yna. Gawn ni sgwrs hefo nhw ac mi wnawn ni stopio yna.

'Da ni mewn car heb ei farcio - car plaen. 'Da ni ddim isio cuddio hynny oddi wrthyn nhw. 'Da ni isio dangos be' sydd gennym ni fel tŵls a gobeithio y bydden nhw yn manteisio ar hynny - ac ella y bydd hynny yn y pen draw yn arbed damwain neu yn eu stopio nhw rhag goryrru."

Disgrifiad o’r llun,
Sarjant Jason Diamond o Uned Draffig Heddlu Gogledd Cymru

Tra roedd yr heddlu ym Metws y Coed daeth galwad am ddamwain ar gyrion y pentre'. Roedd dau berson oedd yn teithio ar feic modur - dyn a dynes - yn gorwedd yng nghanol y ffordd wedi gwrthdrawiad gyda char.

Bu'r Cwnstabl Trystan Bevan - aelod o dîm Ymgyrch Darwen - yn rhoi cymorth cyntaf i'r rhai gafodd ei hanafu, ond er gwaetha'i ymdrechion, roedd diweddglo trist i'r digwyddiad.

"Yn anffodus yn ystod yr amser 'da ni wedi bod yn delio â'r ddamwain mae'r teithiwr oedd ar y beic wedi marw a 'da ni rŵan yn ymchwilio i mewn i'r ddamwain i weld be' sydd wedi digwydd," meddai.

"Mae'r beiciwr modur ar ei ffordd i'r ysbyty - 'da ni ddim yn gwybod be ydi o anafiadau o chwaith - ond mae hwn rŵan yn ymchwiliad i farwolaeth ar y lôn."

Manylu, BBC Radio Cymru, 12:30 ddydd Iau, gydag ail-ddarllediad ddydd Sul am 13:30.