Yn euog o dwyllo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Toby Levy ddedfryd ohiriedig

Mae cyn-swyddog gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyfaddef i ddefnyddio cerdyn credyd yr elusen er mwyn aros mewn gwestai moethus, prynu oriorau drud a chrys rygbi Lloegr.

Fe wnaeth y cyn-ddisgybl ysgol fonedd, Toby Levy, 23 oed o Abertawe, barhau i ddefnyddio cerdyn credyd busnes yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan nad oedd y cerdyn wedi ei ganslo pan adawodd ei swydd.

Clywodd llys bod Levy, oedd yn gweithio yng Nghastell Dinefwr ger Llandeilo, wedi gwario dros £4,000 drwy dwyll mewn cyfnod o fis.

Fe ddefnyddiodd y cerdyn credyd i brynu lle ar gwrs rheoli prosiectau, aros mewn gwesty, prynu crys rygbi Lloegr, tair oriawr, offer ymarfer corff a gwyliau i'w rieni.

Castell Dinefwr

Fe wariodd yr arian ar ôl gadael ei swydd fel cydlynydd busnes ym Mharc a Chastell Dinefwr, oedd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Clywodd ynadon nad oedd yn cofio popeth yr oedd wedi'i brynu gyda'r cerdyn credyd ar ôl gadael ei swydd ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Ellie Morgan ar ran yr erlyniad: "Fe wariodd £4,006 ar y cerdyn ac o gyfrif busnes ar-lein yr oedd ganddo fodd i'w ddefnyddio.

"Pan gafodd yr heddlu eu galw fe ddaeth swyddogion o hyd iddo yn gwisgo oriawr 'Tom Tom' ac roedd crys rygbi Lloegr yn sychu ar y lein ddillad."

Yn Llys Ynadon Llanelli fe gyfaddefodd Levy i dwyll ac fe gafodd ddedfryd ohiriedig o bum mis.

Cafodd orchymyn i dalu'r arian yr oedd wedi ei wario yn ôl, a'i orfodi i wneud 300 awr o waith cymunedol.