Dim cwest newydd i farwolaeth E. coli Mason Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mason Jones yn 2005

Mae rhieni bachgen pump oed fu farw yn dilyn achos o E. coli yn ne Cymru wedi clywed na fydd y cwest i'w farwolaeth yn cael ei ailagor.

Bu farw Mason Jones yn 2005 ar ôl dal haint E. coli 0157 ac mae ei rieni, Sharon Mills a Nathan Jones, wedi brwydro ers hynny i geisio profi ei fod wedi ei ladd yn anghyfreithlon.

Yn dilyn yr achos fe ddywedodd yr arbenigwr, yr Athro Hugh Pennington, bod yr haint wedi dechrau mewn busnes cigydd o Ben-y-bont ar Ogwr, John Tudor a'i Feibion.

Yn dilyn ymchwiliad cyhoeddus, fe wnaeth ddisgrifio "methiannau difrifol iawn" yn rhai o agweddau gwaith y cwmni.

Ym mis Gorffennaf 2007 cafodd pennaeth y cwmni, John Tudor, ei garcharu am flwyddyn ar ôl cyfaddef i saith achos o dorri rheolau hylendid bwyd.

Ar y pryd, fe ddaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron i'r casgliad nad oedd digon o dystiolaeth i erlyn Mr Tudor am ddynladdiad.

Cwest

Yn dilyn cwest ym mis Tachwedd 2010 fe wnaeth crwner Gwent, David Bowen, gasgliadau am farwolaeth Mason Jones, ond fe wrthododd dyfarnu achos o farwolaeth anghyfreithlon.

Cafodd yr achos ei ailagor ac fe ddaeth bargyfreithiwr amlwg, Mark Heywood QC, i'r casgliad bod tystiolaeth yn bodoli i ddangos fod Mr Tudor yn gwybod fod math 0157 o E. coli yn gallu bod yn farwol.

Fe wnaeth y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Alison Saunders, ymddiheuro'n ddiweddarach i rieni Mason Jones gan dderbyn bod digon o dystiolaeth o esgeulustod dynladdiad difrifol i gael ei gynnig gerbron rheithgor.

'Dyfarniad cywir'

Aeth y rhieni i'r Uchel Lys fis diwethaf i ofyn i'r llys i orchymyn i gwest Mason gael ei ail-agor, ond fe ddywedodd yr Arglwydd Ustus Elias ddydd Iau na fyddai hynny'n digwydd.

Dywedodd y barnwr bod y dyfarniad naratif gwreiddiol yn un cywir o'r dystiolaeth oedd wedi'i gyflwyno, ac nid oedd gwall wedi ei wneud o ran y gyfraith.

Roedd yr oedi cyn herio dyfarniad y crwner yn "sylweddol iawn" ac nid oedd y barnwr o'r farn y byddai ailagor y cwest o ddiddordeb i gyfiawnder.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Tudor (ar y dde) ei garcharu yn dilyn marwolaeth Mason Jones (chwith)