Dyn yn euog o geisio llofruddio

Cyhoeddwyd

Mae dyn, ymosododd gyda chyllell ar ei bartner yn Wrecsam ar ôl iddi ddweud wrtho am adael, wedi ei gael yn euog o geisio ei llofruddio.

Roedd Scott David Jones o'r Waun wedi gwadu'r cyhuddiad ond wedi cyfaddef iddo geisio ei hanafu yn fwriadol i achosi niwed corfforol difrifol.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa er mwyn asesu ei risg yn y dyfodol ac fe fydd yn cael ei garcharu fis nesaf.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands wrtho yn Llys y Goron yr Wyddgrug: "Rydych yn deall y bydd y ddedfryd yn un sylweddol."

Dywedodd nad oedd modd ei ddedfrydu heddiw gan fod angen paratoi adroddiad arno er mwyn penderfynu a oedd yn debygol o achosi niwed yn y dyfodol.