Carafanau: Cost o £300,000 i gyngor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae pobl sy'n byw yn anghyfreithlon mewn carafanau yn Sir Dinbych yn golygu cost o £300,000 y flwyddyn i'r cyngor, yn ôl adroddiad.

Y broblem yw bod perchnogion safleoedd carafanau, sy'n gadael i bobl fyw yno fel cartrefi llawn amser, yn torri rheolau cynllunio.

Mae tua 6,000 o lecynau unigol i garafanau di-symud a 900 o lecynau i garafannau dros-dro yn y sir.

Yn ôl adroddiad gerbron Cyngor Sir Ddinbych, mae'r cyngor yn colli £86,000 y flwyddyn o daliadau treth y cyngor ac mae amcangyfrif fod yr awdurdod yn colli £204,000 o arian grantiau am nad oedd pobl ar restr y cyfrifiad.

295

Dywed yr adroddiad bod 20 o blant yn ysgolion y sir yn byw ar naw safle carafanau a bod dros 295 o drwyddedau teithio ar gyfer hawlio prisiau gostyngedig wedi cael eu rhoi i bobl ar 24 safle.

Hefyd mae'n dweud fod llawer o'r safleoedd yn cael eu rhedeg yn dda ac yn dilyn y gyfraith er bod ambell i "safle oedd yn creu problemau".

Mae llythyr wedi ei anfon at berchnogion y parciau carafanau yn gofyn iddyn nhw gynnwys mapiau o'r safleoedd ac enwau strydoedd.