Trystan Williams
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder undeb wedi ymchwiliad i brifathro

5 Tachwedd 2015 Diweddarwyd 21:36 GMT

Ar ôl i bennaeth ysgol o Fangor gael ei arestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol i ddisgybl, mae undeb prifathrawon yr NAHT yn codi cwestiynau am hyd ymchwiliadau o'r fath.

Cafodd Trystan Williams ei orfodi i fyw ar wahân i'w wraig a'i ddau fab am fisoedd wedi'r digwyddiad yn Academi Springfields yn Wiltshire. Yna, heb ddigon o dystiolaeth, aeth yr achos ddim pellach.

Mewn cyfweliad arbennig â gohebydd Newyddion 9, Tomos Morgan, bu'n sôn am ei brofiadau a'r effaith y cafodd yr ymchwiliad ar ei deulu.