BBC Cymru Fyw

Arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dwy lori

Published
image copyrightTraffic Wales
Mae dyn wedi'i arestio dau ddyn arall wedi dioddef anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad rhwng dwy lori ar yr A40 yn Sir Fynwy.
Fe gafodd yr heddlu eu galw i Lanfihangel Troddi am 05:50 fore Gwener ac roedd y ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Trefynwy a Rhaglan yn dilyn y digwyddiad. Mae'r ffordd bellach wedi ail-agor.
Dywedon nhw fod dyn 50 oed o ardal Casnewydd wedi'i arestio o achosi anafiadau difrifol trwy yrru'n beryglus.
Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans bod y ddau sydd wedi'u hanafu wedi'u cymryd i Ysbyty Nevill Hall gydag anafiadau difrifol.
Yn dilyn y gwrthdrawiad cyntaf, fe ddioddefodd dau o bobl fân anafiadau mewn gwrthdrawiad ar ochr arall y ffordd ar ôl i gar daro yn erbyn y rhwystr ar y llain galed.
Mae pedwar criw o'r gwasanaeth tân, heddlu ac ambiwlans wedi mynychu'r digwyddiad.