Trefn ffordd yn Abertawe 'wedi cyfrannu' at farwolaeth

  • Cyhoeddwyd
heol
Disgrifiad o’r llun,
Roedd bysus a thacsis yn arfer teithio'n groes i geir ar Ffordd y Brenin

Mae cwest wedi clywed bod trefn flaenorol Ffordd y Brenin yn Abertawe wedi cyfrannu at farwolaeth dyn.

Bu farw Daniel Foss, oedd yn 37 ac yn wreiddiol o Benrhyn Gŵyr, pan gamodd o flaen bws ar Ffordd y Brenin ar 24 Medi 2013.

Fe wnaeth yr ymgynghorydd diogelwch ffyrdd Mark Steventon y sylw am drefn traffig y ffordd yn ystod y gwrandawiad ddydd Gwener.

Roedd gyrrwyr bysiau wedi rhybuddio y gallai rhywun farw ddwy flynedd cyn marwolaeth Mr Foss, clywodd y cwest yn Abertawe ddydd Iau.

Ar 31 Mawrth 2015 bu farw'r Sarjant Louise Lucas, 41 oed, wedi iddi gael ei tharo gan fws ar hyd yr un ffordd. Cafodd bariau diogelwch eu gosod yn dilyn ei marwolaeth ac ar 1 Tachwedd fe gafodd yr heol ei gwneud yn heol un cyfeiriad yn unig.

Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Daniel Foss pan gamodd i lwybr bws ar Ffordd y Brenin

Cyn hyn roedd ceir wedi eu cyfyngu i yrru i un cyfeiriad ond roedd bysiau a thacsis yn cael teithio ar lwybr gwahanol.

Dywedodd Mr Steventon wrth y cwest nad oedd Ffordd y Brenin yn anghyffredin ac roedd dinasoedd eraill wedi creu llwybrau bysiau oedd yn teithio mewn "cyfeiriad anghonfensiynol".

Ychwanegodd bod tystiolaeth i ddangos fod cerddwyr wedi eu hanafu am eu bod yn edrych i'r cyfeiriad arall cyn croesi.

"Yn fy marn broffesiynol i, roedd dyluniad Ffordd y Brenin yn y lleoliad yna yn ffactor wnaeth gyfrannu at farwolaeth Daniel Foss," meddai.

"Yn fy mhrofiad i ychydig iawn o sylw mae cerddwyr yn ei roi i arwyddion neu farciau ffordd."

Cafodd y cwest ei ohirio tan 20 Tachwedd.