BBC Cymru Fyw

Pump yn cael eu carcharu am gynllwyn cyflenwi cyffuriau

Published
image copyrightSouth Wales Police
image captionFatos Hasa (chwith) ,wedyn gyda'r cloc Dardan Merdhoqi, Lorenc Hasa, Naldi Metaj, Sharif Omar

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd pump o ddynion eu carcharu am gynllwynio i gyflenwi cocên a chanabis gwerth £1 miliwn yn y de.

Cafodd arweinydd y grŵp, Fatos Hasa, 31 oed, o Gaerdydd a rheolwr bar Lab22 yn y ddinas, ei garcharu am wyth mlynedd.

Mae'r heddlu wedi llwyddo i gipio £147,000 o gyfrif banc Hasa ac maen nhw'n parhau i geisio cael gafael ar asedau aelodau eraill y giang.

Y lleill i gael eu carcharu oedd

• Lorenc Hasa, 29, o Gaerdydd, pum mlynedd a hanner - cynllwynio i gyflenwi cocên

• Naldi Metaj, 23, dim cyfeiriad parhaol, pum mlynedd a hanner - cynllwynio i gyflenwi cocên

• Sharif Omar, 34, o Gaerdydd, tair blynedd a thri mis - cynllwynio i gyflenwi cocên

• Dardan Merdhoqi, 24, o Gasnewydd wyth mis a hanner am gynllwynio i gyflenwi canabis