Band eang: 'Ffordd bell i fynd' i ardaloedd gwledig

Cyhoeddwyd

Mae mwy o waith i'w wneud i sicrhau y bydd ardaloedd gwledig Gymru'n cael mynediad i "fand eang cyflym", meddai gweinidog.

Dywedodd Alun Cairns o Swyddfa Cymru bod "ffordd bell i fynd" er mwyn i'r rhannau hynny elwa.

Mae David Cameron wedi addo y bydd gan bob cartref a busnes fynediad i "fand eang cyflym" erbyn 2020.

Fe fydd y Prif Weinidog yn cyflwyno "gwasanaeth rhwymedigaeth cyffredinol" sy'n rhoi hawl cyfreithiol i bobl wneud cais am gysylltiad fforddiadwy.

Yn ôl Alun Cairns, mae cyflwyno band eang cyflym wedi "trawsnewid Cymru".

Ychwanegodd bod dros hanner miliwn o gartrefi a busnesau nawr yn cael mynediad i gysylltedd cyflym a dibynadwy, ond rhybuddiodd:

"Fodd bynnag, i bobl sy'n byw yn ein hardaloedd gwledig, mae yna ffordd bell i fynd.

"Mae cyhoeddiad heddiw yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr ar draws y wlad i herio eu cyflenwyr bang eang gan fynnu cysylltiad gwell - gan wneud yn siŵr nad oes unrhyw ran o Gymru yn cael ei gadael ar ôl yn y chwyldro digidol."

Fe addawodd y llywodraeth glymblaid yn 2010 y byddai Prydain gyda'r bang eang cyflymaf gorau yn Ewrop erbyn 2015.