Trafod cae 3G ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn

  • Cyhoeddwyd
cae glan don
Disgrifiad o’r llun,
Safle'r cae 3G arfaethedig ym Mharc Eirias

Fe fydd cabinet Cyngor Conwy yn penderfynu ddydd Mawrth a fyddan nhw'n rhoi sêl bendith terfynol i greu cae chwaraeon gwair 3G newydd ym Mharc Eirias ger Bae Colwyn.

Gobaith Cyngor Conwy ydi y byddai'r datblygiad yn rhoi hwb i Barc Eirias fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer chwaraeon.

Ond mae rhai pobl yn poeni na fydd pobl leol yn gallu defnyddio'r cae fel sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae yna nifer o gemau rygbi rhyngwladol Cymru dan 21 wedi cael eu chware ym Mharc Eirias a gobaith cyngor Conwy ydi i roi hwb ychwanegol i'r ganolfan.

Dadl y cyngor yw drwy gael cae artiffisial newydd byddai'r prif gae chware yn cael mwy o lonydd ac yn cael ei gadw ar gyfer gemau mawr.

Ar hyn o bryd mae cae 'Glan y Don' lle bwriedir creu'r cae 3G yn cael ei ddefnyddio gan blant lleol a thimau sy'n troi i fyny fel ma nhw isio, ac mae 'na bryder y bydd hyn yn newid efo creu'r cae 3G newydd.

Nid oedd neb o Gabinet Cyngor Conwy yn fodlon gwneud sylw cyn y cyfarfod ddydd Mawrth, ond mae swyddogion y cyngor yn argymell derbyn y cynllun.