O'r Daily Planet i Aberhonddu

Margot Kidder, neu Lois Lane (canol) gyda’r Cynorthwyydd Llyfrgell Helen Jones (chwith) a'r Llyfrgellydd Cangen Susan Jones. Image copyright Cyngor Powys
Image caption Margot Kidder, neu Lois Lane (canol) gyda’r Cynorthwy-ydd Llyfrgell Helen Jones (chwith) a'r Llyfrgellydd Cangen Susan Jones.

Tybed faint ohonoch chi sy'n cofio'r ffilm 'Superman' gyntaf o 1978 gyda Christopher Reeve yn y brif ran, a Margot Kidder yn chwarae cymeriad Lois Lane.

Roedd staff llyfrgell Aberhonddu'n ei chofio'n iawn, ac fe gafon nhw gryn syndod pan gerddodd Ms Kidder i mewn i'r adeilad yn ddiweddar.

Roedd yr actores enwog wedi dod i Gymru i ymchwilio i hanes ei chyndeidiau, ac fe arweiniodd hynny at ei hymweliad â'r llyfrgell.

Roedd Ms Kidder eisoes yn ymwybodol mai ffermwyr yn ardal Llanigon oedd ei chyndeidiau, a'u bod wedi teithio i Efrog Newydd o Lerpwl yn 1854.

Gyda chymorth staff llyfrgell Aberhonddu, daeth ymchwil o hyd i deuluoedd Llwynllyrd a Powell oedd yn perthyn iddi, ac roedd Ms Kidder wedi ei phlesio cymaint fel ei bod yn bwriadu dychwelyd i Gymru'n fuan i barhau gyda'r ymchwil.

Image copyright Reuters
Image caption Margot Kidder yn rhan Lois Lane

Dywedodd Susan Jones, Llyfrgellydd Cangen Llyfrgell Aberhonddu: "Roedd hi a'i chyd-deithiwr yn ymwelwyr dymunol iawn i siarad â nhw. Roeddent yn frwdfrydig iawn am y cofnodion a welsant.

"Roedd Margot wrth ei bodd yn darllen papur newydd lleol Aberhonddu 'The Silurian' ac mae hi'n addo y bydd hi'n dychwelyd i'r dref i wneud rhagor o ymchwil. Roedd yn wych gallu cynnig cymorth iddi, a gobeithiwn y bydd hi'n parhau ac yn llwyddo gyda'i hymchwil teuluol.

"Mae hi mor gyffrous gweld pobl yn cymryd eu camau cyntaf tuag at gysylltu â'u gorffennol. Wyddoch chi byth i le fydd hyn yn eich arwain, na phwy fyddwch chi'n cyfarfod â nhw ar y ffordd."

Roedd Margot mor fodlon ar ei phrofiad o hanes lleol a'r cymorth a gafodd yn Llyfrgell Aberhonddu nes iddi gyflwyno dau boster wedi'u llofnodi, yn hysbysebu'r 'Daily Planet' - sef y papur newydd ffug yr oedd ei chymeriad Lois Lane yn gweithio iddo.