O'r Daily Planet i Aberhonddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Powys
Disgrifiad o’r llun,
Margot Kidder, neu Lois Lane (canol) gyda’r Cynorthwy-ydd Llyfrgell Helen Jones (chwith) a'r Llyfrgellydd Cangen Susan Jones.

Tybed faint ohonoch chi sy'n cofio'r ffilm 'Superman' gyntaf o 1978 gyda Christopher Reeve yn y brif ran, a Margot Kidder yn chwarae cymeriad Lois Lane.

Roedd staff llyfrgell Aberhonddu'n ei chofio'n iawn, ac fe gafon nhw gryn syndod pan gerddodd Ms Kidder i mewn i'r adeilad yn ddiweddar.

Roedd yr actores enwog wedi dod i Gymru i ymchwilio i hanes ei chyndeidiau, ac fe arweiniodd hynny at ei hymweliad â'r llyfrgell.

Roedd Ms Kidder eisoes yn ymwybodol mai ffermwyr yn ardal Llanigon oedd ei chyndeidiau, a'u bod wedi teithio i Efrog Newydd o Lerpwl yn 1854.

Gyda chymorth staff llyfrgell Aberhonddu, daeth ymchwil o hyd i deuluoedd Llwynllyrd a Powell oedd yn perthyn iddi, ac roedd Ms Kidder wedi ei phlesio cymaint fel ei bod yn bwriadu dychwelyd i Gymru'n fuan i barhau gyda'r ymchwil.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Margot Kidder yn rhan Lois Lane

Dywedodd Susan Jones, Llyfrgellydd Cangen Llyfrgell Aberhonddu: "Roedd hi a'i chyd-deithiwr yn ymwelwyr dymunol iawn i siarad â nhw. Roeddent yn frwdfrydig iawn am y cofnodion a welsant.

"Roedd Margot wrth ei bodd yn darllen papur newydd lleol Aberhonddu 'The Silurian' ac mae hi'n addo y bydd hi'n dychwelyd i'r dref i wneud rhagor o ymchwil. Roedd yn wych gallu cynnig cymorth iddi, a gobeithiwn y bydd hi'n parhau ac yn llwyddo gyda'i hymchwil teuluol.

"Mae hi mor gyffrous gweld pobl yn cymryd eu camau cyntaf tuag at gysylltu â'u gorffennol. Wyddoch chi byth i le fydd hyn yn eich arwain, na phwy fyddwch chi'n cyfarfod â nhw ar y ffordd."

Roedd Margot mor fodlon ar ei phrofiad o hanes lleol a'r cymorth a gafodd yn Llyfrgell Aberhonddu nes iddi gyflwyno dau boster wedi'u llofnodi, yn hysbysebu'r 'Daily Planet' - sef y papur newydd ffug yr oedd ei chymeriad Lois Lane yn gweithio iddo.