Achos Pontypridd: 'Milain a chreulon'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Tracey Woodford ym mis Ebrill

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed bod dyn o Bontypridd wedi lladd Tracey Woodford yn filain a chreulon cyn darnio ei chorff.

Cafwyd hyd i gorff y ddynes 47 oed mewn fflat ym mis Ebrill dridiau ar ôl iddi fynd ar goll.

Mae Christopher Nathan May, 50 oed o ardal y Graig, Pontypridd, yn gwadu llofruddiaeth.

Dywedodd yr erlyniad Roger Thomas QC fod y diffynnydd wedi ei lladd yn fwriadol a bod yna gymhelliad rhyw i'r drosedd.

Roedd Mr May, meddai, wedi honni ei fod yn ceisio amddiffyn ei hun, mai damwain oedd y cyfan neu ei fod wedi colli hunan reolaeth.

"Roedd hon yn llofruddiaeth fwriadol, milain a chreulon, gyda chymhelliad rhywiol," meddai'r erlyniad.

"Mae'r amgylchiadau'r farwolaeth yn rhai fydd yn achosi poen meddwl."

Gwrthod alcohol

Clywodd y llys fod Ms Woodford, oedd yn byw gyda'i brawd a'i mam, wedi mynd i nifer o dafarndai ar ôl bod yn siopa ym Mhontypridd ar 22 Ebrill.

Cafodd alcohol ei wrthod iddi yn nhafarn y Skinny Dog tua 19:45 am ei bod yn ymddangos yn feddw, ond aeth i eistedd gyda Mr May a dau ddyn arall oedd yn eistedd wrth fwrdd.

Dywedodd barforwyn bod y dynion yn "llon" ar ôl yfed hyd at wyth peint, meddai Mr Thomas.

Wedi i'r criw adael y dafarn am 23:20, gwelodd rhywun Ms Woodford yn cerdded gyda Mr May i gyfeiriad ei gartref yn Andrews Court.

"Dyna'r tro diwethaf i unrhyw un ei gweld yn fyw ar wahân, wrth gwrs, i'r diffynydd," meddai Mr Thomas.

Mae'r achos yn parhau, ac mae disgwyl iddo bara pythefnos.