Hofrennydd: 'Cadw yn y tywyllwch'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd Dyfed Powys

Mae AC Plaid Cymru wedi dweud wrth y Senedd ei fod yn disgwyl y bydd yna gyhoeddiad fory fod Heddlu Dyfed Powys yn colli eu hofrennydd.

Dywedodd Simon Thomas ei fod yn teimlo bod gwleidyddion lleol a Llywodraeth Cymru wedi eu "cadw yn y tywyllwch" ac roedd yn feirniadol o Gomisiynydd Heddlu a Throseddau Dyfed Powys, Chistopher Salmon

Mae Cymru Fyw wedi gofyn am ymateb Mr Salmon.

Dydd Gwener

Mae'r AC wedi bod yn ymgyrchu i gadw'r gwasanaeth presennol ym Mhenbre ger Llanelli yn wyneb cynllun ad-drefnu Gwasanaeth Awyr Prydeinig yr Heddlu (NAPAS).

Yn wreiddiol, roedd ACau, ASau a chynghorwyr lleol wedi eu gwahodd i gyfarfod ddydd Gwener er mwyn cwrdd â'r Prif Gwnstabl Simon Price a chynrychiolwyr NPAS i drafod yr hofrennydd.

mlwg fod Mr Salmon am wneud datganiad ddydd Mercher.

Dywedodd Mr Thomas wrth y Senedd y byddai "trethdalwyr lleol" ar eu colled oherwydd y penderfyniad.

'Diffyg parch'

"Rwyf yn deall y bydd NPAS yn berchen ar yr hofrennydd fydd yn cael ei drosglwyddo o Ddyfed Powys, hofrennydd y talwyd amdano gan drethdalwyr Dyfed Powys.

"Mae hynny yn mynd â budd o Gymru a'i wario yn rhywle arall."

Wrth ymateb yn y Senedd, dywedodd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, fod Mr Salmon wedi dangos "diffyg parch i Aelodau Cynulliad a Llywodraeth Cymru" ac y byddai'n codi'r mater gyda Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.