Lluniau'r llynnoedd

Mae 22 Mawrth wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Dŵr y Byd. Tra bod yna brinder dirfawr o'r adnodd naturiol hollbwysig yma mewn sawl rhan o'r byd, mae dŵr a'r llynnoedd sy'n ei ddal ymhlith un o drysorau amhrisiadwy Cymru.

Dyma i chi gasgliad o rai o'n llynnoedd mwyaf trawiadol:


Image copyright Graham Hazeldon

Cafodd cronfa ddwr Llyn Clywedog ei hagor yn 1967 er mwyn darparu dŵr i Birmingham a'r cyffiniau yng nghanolbarth Lloegr. Cafodd y llyn ei greu drwy godi argae ar afon Clywedog.


Image copyright Stuart Madden

Mae Llyn Crafnant yn Nyffryn Conwy yn gorwedd rhwng Coedwig Gwydir â mynyddoedd Y Carneddau


Image copyright Barry Skeates

Llyn Tegid yw llyn naturiol mwyaf Cymru. Mae'n mesur 3.7 milltir rhwng y Bala a Llanuwchllyn


Image copyright Anthony Pease

Mae Llyn y Fan Fawr wrth odre'r Mynydd Du ym Mannau Brycheiniog. Hwn yw'r llyn naturiol mwyaf yn y parc Cenedlaethol. Ychydig filltiroedd i'r dwyrain, mae ei chwaer-lyn, Llyn y Fan Fach


Image copyright tooplanx

Llynnoedd Cregennan dan gysgod Cader Idris


Image copyright Alan Newman

Cronfa ddŵr Tal-y-bont ar Wysg rhwng Aberhonddu a Chrughywel. Mae hi'n un o nifer o gronfeydd ym Mannau Brycheiniog.


Image copyright Ed Jeavons

Mae cronfa ddŵr Penygarreg yn un o rwydwaith o gronfeydd yng Nghwm Elan ger Rhaeadr. Mae'r dŵr yn cyflenwi anghenion dinas Birmingham. Dechreuodd y gwaith o foddi'r cwm ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg.


Image copyright Kris Williams

Saif Cwm Idwal yn Nyffryn Ogwen rhwng Bethesda a Chapel Curig. Mae glannau Llyn Idwal yn fan cyfoethog i fywyd gwyllt. Mae blodyn prin Lili'r Wyddfa yn tyfu yma - yr unig aelod o'r genws Gagea sy'n tyfu tu hwnt i ganolbarth Asia.


Image copyright Paula J James

Cafodd llyn Parc y Rhath, Caerdydd ei agor yn swyddogol yn 1894. Yn ddiweddarch cafodd y goleudy ei godi i gofio Capten Robert Falcon Scott, arweinydd yr ymgais aflwyddiannus i gyrraedd Pegwn y De am y tro cyntaf yn 1912.


Cafodd cronfa ddŵr Llyn Efyrnwy, ei chreu yn Oes Fictoria gan bod Corfforaeth Dinas Lerpwl yn galw am ddŵr glân. Bu'n rhaid i'r gymuned leol gael ei dad wreiddio er mwyn boddi'r ardal rhwng 1881 a 1888.


Image copyright Hefin Owen

Mae'r olygfa hon o'r Wyddfa a'i chriw o ben draw Llyn Padarn, Llanberis yn un o'r rhai mwya cyfarwydd a thrawiadol yng Nghymru. Ond fel y gwelwch chi yn y lluniau gwych yma gan Hefin Owen mae hi'n olygfa sydd hefyd yn newid yn rhyfeddol o dymor i dymor.


Image copyright Richard Outram

Y wawr yn torri dros Lyn Cwellyn ger pentre Rhyd Ddu yn Nyffryn Nantlle. Yn wahanol iawn i nifer o lynnoedd eraill yr oriel luniau hon pobl Cymru - yng Ngwynedd ac Ynys Môn - sy'n elwa o'r cyflenwad dŵr.


Image copyright Dafydd Em

Llun dramatig o Lyn Nantlle.


Image copyright Ben Salter

Llyn Syfaddan, Bannau Brycheiniog ger pentref Llangors yw llyn naturiol mwyaf y de, Cyfeiriodd Gerallt Gymro at y llyn gan sôn fod traddodiad y byddai adar Syfaddan yn canu pan fyddai gwir dywysog y Deheubarth yn galw arnyn nhw.