Cofio'r 80au? // Remember the 80s?

Gyda modur peiriamnt golchi a wedi'i adeiladu ym Merthyr sut na lwyddodd ySinclair C5? // Built in Merthyr with a washing machine motor it's difficult to pinpoint why the Sinclair C5 didn't take off
Image caption Gyda modur peiriant golchi ac wedi ei adeiladu ym Merthyr Tudful, sut na lwyddodd y Sinclair C5? // Built in Merthyr with a washing machine motor, it's difficult to pinpoint why the Sinclair C5 didn't take off

Faint 'dych chi'n ei gofio am yr 80au? Ar 23 Tachwedd bydd cyfres newydd 'Wales in the Eighties' yn dechrau ar BBC One Wales. Dyma ambell i lun i brocio'r cof am Gymru dros 30 mlynedd yn ôl...

Do you remember the 1980s? A new series on BBC One Wales, 'Wales in the Eighties' starting on 23 November will offer a glimpse of some of the momentous events of a significant decade for the Welsh nation. Here are a few images to jog your memory of life in Wales more than 30 years ago...

Image copyright Martyn Hearson
Image caption Heol Awst, Caerfyrddin yn Awst, 1980 // Lammas Street, Carmarthen in August 1980
Image caption Ydych chi'n cofio 'Jabas'? Faint o enwau rhain ydych chi'n eu cofio? // One of S4C's most popular programmes ever - 'Jabas'
Image caption Rydych chi'n gwylio'r BBC // You're tuned in to the BBC
Image caption "Shwt ma' hwn yn gweithio 'de?" // "I'll just fetch my mobile phone from its lorry..."
Image caption Siân Thomas yn cyflwyno 'Clwb S4C' yn 1986 // Sian Thomas presents S4C's 'Children's Club' in 1986
Image caption Car y degawd? Audi Quattro oedd y boi // The car which defines the decade? Fire up the Quattro
Image caption A law yn llaw gyda'r ffôn symudol a'r Quattro... // And hand in hand with the mobile and the Quattro was....
Image caption Y Cyrff. Awgrym cynnar o Cŵl Cymru'r 90au // Welsh band Y Cyrff. An early indication of the 90s phenomenon Cool Cymru
Image caption "Chwarae'r peiriant fideo..." // Not quite GTA, but Space Invaders was very popular in its day
Image caption Yr actor Stifyn Parri (dde) yn ei ddyddiau ar y gyfres sebon 'Brookside' fel y cymeriad Christopher Duncan // Remember 'Brookside' and Welsh actor Stifyn Parri who played Christopher Duncan between 1986 and 1988?
Image caption Ai dyma ddechreuodd y chwildro cerddorol? Y Walkman // The first shot in the music revolution? Music on the move with the Walkman
Image caption Am y tro cyntaf roedd yna wersi cyfrifiadureg yn ysgolion. Dysgodd cenhedlaeth o blant sut i symud smotyn o dop y sgrîn i'r gwaelod // Computer lessons were first seen in schools where a generation of children learned complex coding which moved a dot from the top of the screen to the bottom
Image caption Steve Strange o Drecelyn, un o sylfaenwyr symudiad y 'New Romantics' yn ôl llawer // Steve Strange, the Newbridge man who according to many established the 'New Romantics'
Image caption "Beth? Recordio'r teledu?!" // "What? You can record the telly?"
Image caption Cofio cylchgrawn 'Sgrech'? // 'Sgrech' was a groundbreaking and often controversial Welsh music magazine
Image caption Superted, y rhaglen gyntaf ar S4C ar Tachwedd 1, 1982 // The first programme broadcast on S4C on November 1, 1982
Image caption Wnaethoch chi lwyddo i orffen un o'r rhain? // Did you manage to complete the Rubik's Cube?

Wales in the Eighties. BBC One Wales, Dydd Llun/Monday, 22:35