Hofrennydd: 'Cynnig gwasanaeth 24 awr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd Dyfed Powys

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys wedi bod yn amlinellu cytundeb newydd sy'n addo gwasanaeth hofrennydd 24 awr ar gyfer canolbarth a gorllewin Cymru.

Dywed Christopher Salmon y bydd y cytundeb newydd gyda Gwasanaeth Awyr Prydeinig yr Heddlu (NAPAS) yn dod i rym y flwyddyn nesa'.

Ond mae'r cytundeb eisoes wedi ei feirniadu gan wleidyddion lleol, sy'n dweud na fydd y gwasanaeth wedi ei leoli yn yr ardal, gan ddefnyddio maes awyr Penbre ger Llanelli.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod yn "siomedig" y byddai'r llu yn colli eu hofrennydd.

O dan y drefn newydd, bydd hofrenyddion o Sain Tathan, Penarlâg neu safleoedd yn Lloegr nawr yn gyfrifol am roi gwasanaeth i ardal Heddlu Dyfed Powys.

Disgrifiad o’r llun,
Christopher Salmon

'Dim dewis'

Ddydd Mercher dywedodd Mr Salmon wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales nad oedd dewis gan y llu o ran ymuno yng nghynllun NAPAS.

"Doedd dim dewis o ran ymuno, roedd yn rhaid gwneud, beth rwyf i wedi bod yn ceisio ei sicrhau yw'r cytundeb gorau posib i Ddyfed Powys.

"Bydd y gwasanaeth newydd ar gael 24 awr y dydd a hynny o'u gymharu â 12 awr ar hyn o bryd.

"Rwyf hefyd wedi sicrhau fod y safle ym Mhenbre yn parhau ar agor, a byddwn yn arbed tua £275,000 y flwyddyn.

"Dyw hyn ddim yn berffaith ond hwn oedd y cytundeb gorau ar gyfer Dyfed Powys a hynny ar ôl trafodaethau maith."

'Cadw yn y tywyllwch'

Yn gynharach yn yr wythnos, pan ddaeth i'r amlwg fod Mr Salmon ar fin gwneud cyhoeddiad am ddyfodol y gwasanaeth, roedd yna feirniadaeth ar lawr y Senedd ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Simon Thomas, AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, ei fod yn teimlo bod gwleidyddion lleol a Llywodraeth Cymru wedi eu "cadw yn y tywyllwch", ac roedd yn feirniadol o Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys,

Mae'r AC wedi bod yn ymgyrchu i gadw'r gwasanaeth presennol ym Mhenbre.

Yn wreiddiol, roedd ACau, ASau a chynghorwyr lleol wedi eu gwahodd i gyfarfod ddydd Gwener er mwyn cwrdd â'r Prif Gwnstabl Simon Price a chynrychiolwyr NAPAS i drafod yr hofrennydd.

Ond cafodd y cyfarfod ei ganslo ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod Mr Salmon am wneud cyhoeddiad ei hun ddydd Mercher.

'Diffyg parch'

Dywedodd Mr Thomas wrth y Senedd y byddai "trethdalwyr lleol" ar eu colled oherwydd y penderfyniad.

"Rwyf yn deall y bydd NPAS yn berchen ar yr hofrennydd fydd yn cael ei drosglwyddo o Ddyfed Powys, hofrennydd y talwyd amdano gan drethdalwyr Dyfed Powys.

"Mae hynny yn mynd â budd o Gymru a'i wario yn rhywle arall."

Wrth ymateb yn y Senedd, dywedodd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, fod Mr Salmon wedi dangos "diffyg parch i Aelodau Cynulliad a Llywodraeth Cymru" ac y byddai'n codi'r mater gyda Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.