Tribiwnlys yn clywed bod swasticas 'ar waliau ffatri'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan Owens yn honni fod ei gydweithwyr wedi gwneud sylwadau hiliol a homoffobig

Cafodd lluniau o swasticas eu tynnu ar waliau toiledau ffatri yng Nghaerdydd, yn ôl gweithiwr o'r ffatri.

Mewn tribiwnlys gwaith mae Nathan Owens yn honni fod ei gydweithwyr yn Euro Quality Coatings Ltd hefyd wedi gwneud sylwadau hiliol a homoffobig.

Clywodd y gwrandawiad fod y cwmni wedi cael gwared â'r swasticas unwaith i'r graffiti ddod i'r amlwg.

Dywedodd Pennaeth Adnoddau Dynol y cwmni, Julie Hunter, ei bod wedi siarad ag aelodau o staff am jôcs homoffobig.

Dywedodd: "Roedd pawb yn dweud wrtha' i mai dim ond hwyl oedd y jôcs, doedd dim malais."

'Heb os'

Pan ofynnwyd iddi a oedd y cwmni'n cymryd honiadau o hiliaeth o ddifrif, dywedodd Ms Hunter: "Heb os nac oni bai."

Dywedodd gweithiwr arall, Lee Hardy, bod jôcs am bidoffiliaid wedi eu gwneud oherwydd bod "Jimmy Savile yn y llys".

"Dyna oedd pwnc trafod y dydd yn y papurau newydd ac ar wefannau cymdeithasol, felly roedd pawb yn siarad amdano ar y pryd."

Mae'r gwrandawiad yn parhau.