Buddsoddi £600m yn economi'r De-ddwyrain

  • Cyhoeddwyd
Caerdydd

Mae lywodraeth Cymru a awdurdod lleol wedi cytuno i fuddsoddi bron i £600m mewn cynllun datblygu economaidd yn ne-ddwyrain Cymru - ac yn galw ar y Trysorlys i fuddsoddi'r un swm.

Bu trafod ers misoedd 'argen ddinesig' i Gaerdydd a'r cyffiniau - cyllideb o £1.2bn iwario ar isadeiledd.

Mae bargeinion tebyg wedi'u taro yn lasgow, Bryste a Manceinionnd asgwrn y gynnen hyd yn hyn oedd diffyg buddsoddiad gan ywodraeth Cymru a'r cynghorau.

Hybu twf economaidd

daeth cyhoeddiad fod lywodraeth Cymrugyfrannu £580m dros 10 mlynedd, gyda 10 awdurdod lleol y rhanbarth yn cyfrannu £120m. Maent oll am weld y Trysorlys yn cyfrannu £580m.

Bwriad y 'fargen' yw annog cynlluniau fydd yn hybu twf economaidd. Mae disgwyl i Fetro De Cymru - sy'n cynnwys gwell cysylltiadau bws a thrên - i fod yn rhan o'r cynlluniau, er y byddai'n bosib gwario ar dai, band-eang neu brosiectau sgiliau.

Ffynhonnell y llun, Metro
Disgrifiad o’r llun,
Map y cynllun Metro

"ydd isadeiledd trafnidiaeth yn rhan allweddol o hyn, a dyna pam ry' ni wedi canolbwyntio ar y maes yma," medd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru. "Ry' ni'n edrych ymlaen yn eiddgar at ymateb cadarnhaol gan y Trysorlys."

ydd y Canghellor George Osborne yn datgelu blaenoriaethau gwario llywodraeth Prydain dros y lynedd nesaf.