Buddsoddi £600m yn economi'r De-ddwyrain

Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru a 10 awdurdod lleol wedi cytuno i fuddsoddi bron i £600m mewn cynllun datblygu economaidd yn ne-ddwyrain Cymru - ac yn galw ar y Trysorlys i fuddsoddi'r un swm.

Bu trafod ers misoedd am ' fargen ddinesig' i Gaerdydd a'r cyffiniau - cyllideb o £1.2bn i 'w gwario ar isadeiledd.

Mae bargeinion tebyg wedi'u taro yn Glasgow, Bryste a Manceinion , ond asgwrn y gynnen hyd yn hyn oedd diffyg buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a'r cynghorau.

Hybu twf economaidd

Ddydd Iau, daeth cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru 'n mynd i gyfrannu £580m dros 10 mlynedd, gyda 10 awdurdod lleol y rhanbarth yn cyfrannu £120m. Maent oll am weld y Trysorlys yn cyfrannu £580m.

Bwriad y 'fargen' yw annog cynlluniau fydd yn hybu twf economaidd. Mae disgwyl i Fetro De Cymru - sy'n cynnwys gwell cysylltiadau bws a thrên - i fod yn rhan o'r cynlluniau, er y byddai'n bosib gwario ar dai, band-eang neu brosiectau sgiliau.

Image copyright Metro
Image caption Map y cynllun Metro

" Bydd isadeiledd trafnidiaeth yn rhan allweddol o hyn, a dyna pam ry' ni wedi canolbwyntio ar y maes yma," medd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru. "Ry' ni'n edrych ymlaen yn eiddgar at ymateb cadarnhaol gan y Trysorlys."

Ymhen pythefnos, bydd y Canghellor George Osborne yn datgelu blaenoriaethau gwario llywodraeth Prydain dros y tair blynedd nesaf.