Chevron: Dim achos dynladdiad corfforaethol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y ffrwydrad yn ystod gwaith cynnal a chadw arferol ar y safle

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi penderfynu nad oes digon o dystiolaeth i ddod ag achos o ddynladdiad corfforaethol yn dilyn ffrwydrad mewn purfa olew yn Sir Benfro yn 2011, pan fu farw pedwar o weithwyr.

Dywed datganiad ar ran yr Heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch bod y penderfyniad wedi ei gymryd ar ôl ymchwiliad manwl i'r digwyddiad.

Bu farw Julie Jones, 54, Andrew Jenkins, 33, Dennis Riley, 52, a Robert Broome, 48 yn dilyn y ffrwydrad ym mhurfa Chevron, Penfro ym Mehefin 2011.

Ffynhonnell y llun, Family handout

Cafodd un person anafiadau difrifol yn y ffrwydrad ar y safle, sydd nawr yn berchen i gwmni Valero.

Yn dilyn y ffrwydrad fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch gynnal ymchwiliad troseddol ar y cyd, ymchwiliad sydd wedi para pedwar blynedd.

Dywed y datganiad: "Fe wnaeth cyfreithwyr arbenigol o Wasanaeth Erlyn y Goron gydweithio gyda'r ymchwiliad trwy gydol y cyfnod.

"Bu swyddogion cynorthwyo teuluoedd yn cynnig cymorth i'r teuluoedd trwy gydol y broses."

"Nid yw'n briodol i wneud sylw pellach gan fod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn parhau a'r ymchwiliad troseddol i'r digwyddiad."

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch nawr yn ystyried a fyddant yn dwyn achos o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch.

Chevron

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd llefarydd ar ran Chevron: "Mae pawb yn Chevron yn dal wedi eu tristau'n ddifrifol o achos y golled i fywydau. Rydym yn parhau i gofio'r unigolion hynny, eu teuluoedd a chydweithwyr gafodd eu heffeithio gan y digwyddiad.

"Mae ymchwiliad sydd yn cael ei gynnal gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn parhau ac mae Chevron a Valero yn dal i roi eu cefnogaeth lawn a'u cydweithrediad.

"Mae ymrwymiad Chevron yn parhau o ran diogelwch gweithwyr, contractwyr a'r cymunedau ble rydym yn gweithio, ac rydym yn gweithio'n galed drwy'r amser i weithio'n ddiogel."