Rhybudd am donnau uchel dros y dyddiau nesaf

  • Cyhoeddwyd
llanw
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau yng Nghricieth fis Chwefror yn ystod llanw uchel

Mae disgwyl y bydd tonnau uchel yn taro arfordir Cymru dros y dyddiau nesaf o achos gwyntoedd arfordirol cryf.

Mae pobl mewn ardaloedd ar hyd yr arfordir, yn enwedig ar hyd Bae Ceredigion, wedi eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus am lifogydd.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru fod y bygythiad o achos cyfuniad o donnau uchel a gwyntoedd cryfion.

Esboniodd Scott Squires o Gyfoeth Naturiol Cymru y gallai rhai tonnau mawr "dasgu dros amddiffyniadau arfordirol".

Mae disgwyl glaw trwm a chyson i ddisgyn ar rannau o Gymru dros y penwythnos, yn enwedig yn y gogledd.

Mae pobl sy'n bwriadu teithio dros y tri diwrnod nesaf wedi eu rhybuddio i gymryd gofal ychwanegol ac i ychwanegu amser teithio at eu siwrne.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai'n cyhoeddi rhybuddion llifogydd os bydd afonydd yn cyrraedd lefelau uchel.